Tag Archives: đăng ký ku11

Hướng dẫn đăng ký Ku11 cho ngưới mới tham gia

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ku11

Đăng ký Ku11 gồm các thông tin cơ bản bao gồm: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Sau khi điền đầy đủ thông tin và xác nhận, bạn sẽ nhận được một email xác thực tài khoản từ Ku11 để hoàn tất quá […]